Chính sách cookie

Truy cập vào trang web này có thể liên quan đến việc sử dụng cookie, mặc dù nó vẫn hoạt động nếu không có chúng. Cookie là các tệp nhỏ lưu trữ thông tin trong trình duyệt của mỗi người dùng để máy chủ có thể nhận ra một số thông tin nhất định mà chỉ nó mới có thể đọc được. Cookie tồn tại trong một khoảng thời gian giới hạn. Không có cookie nào tiết lộ số điện thoại, địa chỉ e-mail hoặc các phương tiện nhận dạng khác. Cookie không thể lấy thông tin từ ổ cứng của người dùng hoặc thông tin cá nhân về họ. Cách duy nhất để các chi tiết cá nhân của người dùng có thể được đưa vào tệp cookie là nếu người dùng tự cung cấp thông tin này cho máy chủ. Mặc dù cookie giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình đặt chỗ cho bạn, nhưng những người dùng không muốn nhận cookie hoặc không muốn thông tin về lượt truy cập của họ bị thu thập có thể định cấu hình trình duyệt của họ để ngăn chặn chúng.
Trang web và e-mail của chúng tôi ở định dạng HTML có thể sử dụng lỗi web và/hoặc cookie để tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng trang web nói trên. Lỗi web là một hình ảnh trong thư thông báo cho chúng tôi rằng thư đã được xem, hoàn toàn nhằm mục đích thu thập số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng.

Để biết thêm thông tin về cách chặn cookie thông qua công cụ tìm kiếm Chrome, hãy nhấp vào đây .

Để biết thêm thông tin về cách chặn cookie thông qua công cụ tìm kiếm Explorer, hãy nhấp vào đây .

Để biết thêm thông tin về cách chặn cookie thông qua công cụ tìm kiếm Firefox, hãy nhấp vào đây .

Để biết thêm thông tin về cách chặn cookie thông qua công cụ tìm kiếm Safari, hãy nhấp vào đây

Bài viết khác

loading